www.weber.com

Ako vám môžeme dnes pomôcť?

Môžem k zariadeniu Connect Hub pripojiť viaceré smartfóny súčasne?