www.weber.com

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED?

LED-indikatorer på temperaturfølere i Weber Connect Smart Grilling Hub