www.weber.com

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Grillen kan förvärma snabbare till höga temperaturer än till låga temperaturer